برگه نوشته ها

نوامبر 14, 2020

نصب و راه اندازی نرم افزار تخفیف

آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار تخفیف به نرم افزار پارکینگ برای نصب نرم افزار ثبت تخفیف پارکینگ برنامه های مورد نیاز برای نصب در […]
اکتبر 29, 2019

آموزش کار با موقعیت سنج فایل در c++

آموزش کار با موقعیت سنج فایل در c++ موقعیت سنج فایل : وقتی که عملیات خواندن یا نوشتن فایل صادر می شود باید مشخص باشد که […]
اکتبر 15, 2019

جانمایی دوربین پلاک خوان در حالتهای خاص

جانمایی دوربین در پارکینگهای شیب دار: وقتی برای پارکینگی با شیب منفی یا مثبت برای اتوماسیون پارکینگ جانمایی میکنید قطعا انتخاب ارتفاع مناسب دوربین برای تشخیص […]
اکتبر 9, 2019

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان  : شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود دارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با […]
اکتبر 2, 2019

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2 :   شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود ندارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال […]
سپتامبر 27, 2019

جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری در سیستم کنترل تردد هوشمند اکنون با دانش و اطلاع از مطالب گفته شده فوق چند جانمایی مناسب دوربین […]
سپتامبر 20, 2019

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

بهترین جانمایی مناسب جهت نصب دوربین پلاک خوان : مهمترین فاکتور در جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان برای پارکینگها شناسایی آخرین محل توقف خودرو است که […]
سپتامبر 11, 2019

آستانه تشخیص پلاک جانمایی دوربین پلاک خوان

  پیدا کردن آستانه شناسایی پلاک در بهترین تنظیمات دوربین در حالت واقعی:   اکنون باید بدانیم که در حالت تست واقعی هرکدام از حالتها کدام […]