ریدر نرم افزار پارکینگ

ریدر نرم افزار پارکینگ

این ریدر تولید خود شرکت میباشد و دارای 5 سال ضمانت میباشد. از این ریدر جهت شناسایی و خواندن شماره سریال حافظه کارتهای RFID است.سیستم شناسایی کارتها به اینصورت است که با ریدر با ارسال امواج تراشه موجود بر روی کارت را فعال میکند و تراشه روی کارت شماره سریال خودرا برای ریدر ارسال کرده و توسط کابل usb به کامپیوتر ارسال میگردد.
ولتاژ مورد نیاز کار کارتخوانها 5.2 ولت میباشد لذا در برخی مادر بوردها بعلت طراحی ضعیف و بعضا پاورهای ضعیف در کامپیوتر مادر بورد قادر به تامین ولتاژ مورد نیاز ریدرها نیست و این تفت ولتاژ باعث کند تر شدن روند خواندن شماره سریال تراشه کارت میشود که در این حالت میتوانید از کارتخوانهای با آداپتور طراحی شده استفاده نمایید.

در نرم افزار پارکینگ خواندن کارتها از فاصله ایده ال 5 تا 8 ساتیمتری میباشد که با افت ولتاژ این فاصله به مرور کمتر میشود.شایان ذکر است استفاده بیش از حد از ریدرها و یا شرایط سخت آب و هوایی تاثیری در استفاده یا کند شدن ریدرها نمیکند اما بعضا در پارکینگهایی که از راهبند های با برق 3 فاز استفاده میکنند هم مسیر شدن کابلهای ریدر با راهبند باعث تاثیر عملکرد منفی بر روی کارتخوانها میشود.