ANPR و تشخیص پلاک

ANPR و تشخیص پلاک

در نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان با استفاده از پردازش تصاویر از روی عکس یا فیلم میتواند کاراکتر های موجود پلاک را تشخیص دهد .

مفهوم PPF:

Ppf مخفف کلمه pixel per foot   میباشد و در واقع مشخص کننده میزان کیفیت جز تصویر است. برای درک این مفهوم باید دانست که برای تشحیص مناسب پلاک در تصویر باید پلاک  وضوح حداقل 40 PPF  را در تصویر داشته باشد که این میزان با توجه به کیفیت دوربین و رزولوشن  و همچنین زاویه دید نسبت به پلاک  در فاصله های مختلفی بدست میآید ،

بعد از درک مفهوم PPF  باید با نحوه کار ANPR با این تصویر ارسالی  اشنایی پیدا کرد .

 

نحوه  یافتن پلاک از تصویر:

 

اندازه پلاک درکشور های مختلف متفاوت است اما در ایران برای اکثر خودرو ها از اندازه های یکسان استفاده میشود . به همین دلیل برای نظارت در عبور و مرور خودرو ها در

سیستم کنترل تردد  یکی از راه کار های مهم استفاده از سیستم های پلاک خوان برای دریافت پلاک است دلیلی اصلی آن یکپارچگی ظاهری پلاک ها است.

پلاک های ملی به طول 52*11.5 سانتی متر است  و ویژگی های یکسانی در همه پلاک ها وجود دارد از قبیل:

 

vizhegi pelak

 

1: زمینه رنگی

2: مستطیل آبی سمت چپ به عرض 4.5 سانتی متر

3:پرچم ایران گوشه سمت چپ

4: کلمه ایران در گوشه سمت راست

به دلیل تغییر اندازه ها در تصاویر با توجه به فاصله شی تا دوربین نمیتوان از  اندازه های واقعی برای یافتن مستطیل پلاک در تصویر استفائه کرد اما از انجایی که طول پلاک 4.5 برابر عرض

ان است میتوان از این نسبت برای یافتن پلاک و همچنین از وجود مستطیل ابی سمت چپ پلاک برای تشخیض محل پلاک استفاده کرد. سپس با استفاده از فیلتر لبه یابی که در تکنولوژی پردازش تصویر از ان بهره گیری میشود میتوان  محل پلاک را تشخیص داد . بعد از یافتن محل پلاک مراحل زیر انجام میگردد . برای شناسایی پلاک در مقایسه h264 و h265 دوربین ها H265 برتر است.

ایتدا باید تصویر پلاک در حالت مناسبی باینری شود یعنی تصویر سفید پلاک سیاه و تصویر سیاه پلاک سفید گردد مانند شکل زیر :

pelak

سپس کاراکتر های آن را جدا سازی میکند و با استفاده از شبکه عصبی   CNN آن کاراکتر ها را جستجو میکند و در نهایت پلاک ها خروجی میدهد . خروجی نهایی از این کاراکتر ها می توان

راه کار مناسبی در اجرای بهینه سیستم اتوماسیون پارکینگ باشد.