آموزش تابع imread – imshow – imwrite در متلب (1)

آموزش برنامه نویسی متلب

آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی متلب

تابع های imread – imshow – imwrite در متلب

 

 آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی در متلب 1

می خوانیم :

1- مقدمه آموزش متلب

2- تعریف کوانتیزه

3- تئوری کوانتوم فیزیک

4-  تابع imread 

5-   تابع imshow

6-  تابع imwrite

 

آموزش تابع imread – imshow – imwrite در متلب :

کار روی سیگنال های دو بعدی اساس پردازش تصویر متلب است با تغییرات سیگنال مفهومی را میرسانیم یا نویزی را حذف میکنیم در این نرم افزار چیزی که به ظاهر تصویر نیست را میتوانیم پردازش کنیم مثل کارهای پزشکی که برای تشخیص بیماری انجام میشود یا جستجو در گوگل ، شناسایی افراد در سیستم حفاظتی همه میتواند نمونه هایی از کارکرد پردازش تصویر در سیگنال دو بعدی باشد .

با استفاده از building block و الگوریتم های پایه و سیگنال ها تصاویریا پیام هایی به شکل ارائه دو بعدی یا صفحه نمایش به ما میدهد. 

حافظه انسان همانند رایانه محدودیت دارد و نمیتواند سیگنال های بینهایت که از محیط دریافت میکند همه را ذخیره و پردازش کند .

آموزش تابع imread imshow imwrite متلب

در دوربین دیجیتال Mega pixel باعث ذخیره و قدرت پردازش بالا است که سبب ذخیره تصویر آنالوگ و پیوسته میشود .

کوانتوم : ذرات خیلی ریز را گویند .

به علت زیاد بودن ذرات ریز ما متوجه جدا بودن ذرات نمیشویم و آنها را پیوسته مشاهده میکنیم .

وقتی کوانتوم های ریز را کنار هم قرار دهیم یک تصویر بزرگ حاصل میشود  که به آن کوانتیزه می گوئیم .

 

کوانتیزه در متلب

ذخیره این منحنی با ارائه دو بعدی در کامپیوتر به آسانی انجام میشود .

هر سلول از تصویر کوانتیزه را یک pixel گویند .

وقتی بتوانیم سلول های یک پدیده را بشماریم به آن کوانتیزه میگویند .

در کوانتوم فیزیک همه پدیده ها را قابل شمارش میداند فقط هر جا سخن از بینهایت باشد آن را بسیار زیاد میگوید نه بینهایت .

چشم ما نمیتواند همه پرتوها را دریافت کند ولی به علت بسیار زیاد بودن تعداد پرتوهای دریافتی تصویر را به طور پیوسته مشاهده میکنیم .

 

آموزش تابع imread imshow imwrite متلب

 Digital image از روشن و خاموش شدن لامپ ها به وجود میاید تعداد بسیار زیاد و ریز بودن آنها را چشم نمیبیند فقط تصویر دریافتی را ما میبینیم جزئیات این جریان دیده نمیشود .

در آموزش تابع imread – imshow – imwrite در متلب تصاویر به صورت ماتریس نمایش داده میشود .

برای ایجاد Digital image همیشه باید از یک Stream یا File استفاده کنیم .

مراحل Proc تصویر در متلب

بعد از Proc تصویر را export میکنیم که شاید صفحه نمایش یا Data Base باشد .

مراحلی که تا الان ذکر کردیم در آموزش تابع imread imshow imwrite متلب طی میشود .

 تابع imread که دستور اجرا میدهد ، تابع imshow کارهای نمایش تصویر را به عهده دارد ،  تابع imwrite کارهای نوشتن و ذخیره را برعهده دارد .

از این توابع در بحث پلاک خوان در اتوماسیون پارکینگ و نیز نرم افزار کنترل تردد خودرو استفاده می شود.

فایل یا صفحه نمایش را اُدپوت یا اینپوت گویند که کامل کننده کارهای این سه تابع است .

 

آموزش تابع imread imshow imwrite متلب

 تابع خواندن  imread :

 1. Syntax
  A=imread(filename,fmt)

 A خروجی است که مسیر و اسم را به آن میدهیم .

 1. [X,map ]= imread (…)

 X, map ممکن است در کد گزاری با اندیس  بدهند .

 

 1. […]=imread (filename)

به صورت ساده تر

 1. […]=imread(URL ,...)
  […]= imread (… , Parm 1 ,Va11 ,Parm2 , Va12 , …)
  
  

در کنار parm1 , Va1 مقدار ، اسم ، پارامتر را قرار میدهیم .

اجرا میکنیم :

 1. >>img=imread(‘peppers.png’);

وقتی دستور برنامه را به اجرا در می آوریم همه صفحه را فرا میگیرد برای جلو گیری از پُر شدن صفحه یک سیمی کالون ( ; ) به آخر ماتریس اضافه میکنیم .

ادامه آموزش در مبحث 2