برگه نوشته ها

نوامبر 4, 2023
آموزش برنامه نویسی متلب

 حذف نویز و اصلاح تصویر و تابع Wiener Filtering در متلب (12)

 حذف نویز و اصلاح تصویر و تابع Wiener Filtering در متلب  آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی در متلب12 می خوانیم : 1- فیلترهای مکان و حذف […]
اکتبر 26, 2023
آموزش برنامه نویسی متلب

حذف نویز و اصلاح تصویر و تابع gaussian در متلب (11)

حذف نویز و اصلاح تصویر و تابع gaussian در متلب  آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی در متلب 11 می خوانیم : 1-  فرمول پایه اصلاح تصویر […]
می 10, 2023
آموزش برنامه نویسی متلب

 روش های فیلترینگ مکانی با تابع fspecial در متلب (5)

روش های فیلترینگ مکانی تابع fspecial در متلب و تابع fspecial – Gaussian – Disk – Average    آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی در متلب 5 […]
آوریل 30, 2023
آموزش برنامه نویسی متلب

هیستوگرا م هدف و تنظیم شدت نور متلب(4)

هیستوگرام هدف و تنظیم شدت نور تصویر در متلب   آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی در متلب 4 می خوانیم : 1- نمودارPDF  2- تابع CDF  […]
آوریل 20, 2023
آموزش برنامه نویسی متلب

آموزش تابع figure ،  imtool در متلب (2)

آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی متلب 2 کار با تابع  zeros ، figure ،  imtool ، imresize ، imfinfo ، imread در متلب  آموزش پردازش […]
آوریل 10, 2023
آموزش برنامه نویسی متلب

تابع Imhist در تنظیم شدت نور متلب (3)

تنظیم شدت نور تصویر با تابع imadjust – enhancement – stretchlim – Imhist در نرم افزارمتلب   آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی در متلب 3 می خوانیم : 1- […]
مارس 25, 2023
آموزش برنامه نویسی متلب

آموزش تابع imread – imshow – imwrite در متلب (1)

آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی متلب تابع های imread – imshow – imwrite در متلب    آموزش پردازش تصویر و برنامه نویسی در متلب 1 می […]
اکتبر 29, 2019

آموزش کار با موقعیت سنج فایل در c++

آموزش کار با موقعیت سنج فایل در c++ موقعیت سنج فایل : وقتی که عملیات خواندن یا نوشتن فایل صادر می شود باید مشخص باشد که […]