آموزش نصب SQLServer2008

آموزش نصب SQLServer2008

برای آموزش نصب  SQLServer2008  اکنون مراحل زیر را انجام دهید:

از پوشه SetUp  وارد پوشه SQLServer2008  را وارد شوید سپس SetUp.exe  را اجرا کنید.این بسته نرم افزاری احتیاج به DotNet3.5  دارد که ممکن است در ابتدای شروع نصب یک مرحله جهت نصب فایلهای مورد نیاز و آماده سازی آن مراحل نصب دات نت را طی کنید.این مراحل را بصورت اشکال ذیل نصب و ادامه دهید:

اکنون مجدد وارد ست آپ SQLServer2008  شوید و مراحل را بصورت اشکال ذیل ادامه دهید:

در مرحله بعد آموزش نصب SQLServer2008 انتخاب نام Instance جهت الصاق و استفاده از بانک اطلاعاتی نرم افزار نقش کلیدی دارد.لذا مطابق شکل نام را SQLServer2008  انتخاب نمایید.

در مرحله بعد توجه کنید که کلیه سرویسها را بر روی NetworkService تنظیم کنید و سپس به برگنشان Collation  رفته و تنظیمات آنرا انجام دهید.

در برگنشان collation  با استفاده از کلید Customize  تنظیمات را بر روی ARABIC_CI_AS  تنظیم کنید.

اکنون به مهمترین بخش تنظیمات sql وارد شدید.در این مرحله دسترسی را بر روی Mixed Mode تنظیم کنید و پسورد را 1 تایپ کنید.سپس با استفاده از کلید Add Current User  نام کاربری جاری را به sql  اضافه نمایید و سپس با کلید add  نام کاربری مدیریتی Administrator  را به sql  اضافه کنید.

در مرحله بعدی نیز همانند مرحله قبل نام کاربری جاری و نام کاربری مدیریتی را به sql  اضافه کنید.

بقیه مراحل را مطابق اشکال زیر انجام دهید و منتظر بمانید تا نصب sql  به پایان برسد.

پس از نصب SQLServer2008  اولین مرحله الصاق بانک اطلاعاتی نرم افزار به مدیر بانک اطلاعاتی جهت استفاده از نرم افزار است.اکنون برای الصاق بانک اطلاعاتی مراحل ذیل را انجام دهید:

از منوی استارت برنامه SQL Server Management Studio  را پیدا کنید و آنرا اجرا کنید. برای برقراری ارتباط از منوی کشویی باز شو Brows for more  را کلیک کنید و از پنجره باز شده Database Engine  منوی درختی را باز کنید و نام Instance  را که نصب کرده بودید انتخاب کنید.

اگر همه مراحل نصب را بدرستی انجام داده باشید باید اکنون اینستنی با نام SQLServer2008  در لیست خود داشته باشید.مطابق شکل ذیل:

آموزش نصب sqlserver2008

با انتخاب نام اینستنس کلید OK  فعال میشود.ok  را بزنید تا به منوی قبل برگردید. اکنون Authentication  را بر روی SQL Server  انتخاب کنید تا Login  و Password  فعال شود.

در قسمت Login  کلمه sa  (مخفف sql admin)  را تایپ کنید و در بخش Password  کلمه عبوری که قبلا انتخاب کرده بودید 1 را بزنید و سپس کلید Connect  را کلیک کنید.مطابق شکل ذیل:

اکنون که اتصال به بانک اطلاعاتی موفقیت آمیز بود از منوی درختی سمت راست گزینه DataBases  را باز کنید فعلا دیتابیس پارکینگ در لیست موجود نیست.

بر روی DataBases  کلیک راست کنید و Attach  را بزنید.سپس مطابق شکل ذیل کلید add  را بزنید و دیتابیس ParkingDB.MDF  را انتخاب کنیدو کلید Ok  را بزنید:

اکنون بانک اطلاعاتی شما آماده استفاده میباشد.