اخرین مرحله نصب نرم افزار پارکینگ

پس از اتمام نصب SQL میبایست برنامه CrystalReport.msi  را از پوشه SetUp  نصب کنید و یا دانلود کنید.این برنامه کتابخانه مورد نیاز نرم افزار پارکینگ را تامین میکند.

پس از نصب کریستال ریپورت از پوشه SetUp  نرم افزار ReportViewer.exe  را نصب کنید.

پس از نصب ریپورت ویور نرم افزار KylixSMS  را نصب کنید ، این برنامه با نام SMSActivexSetUp.exe در پوشه  SetUp قرار دارد ، دقت کنید که در مراحل نصب مطابق شکل ذیل میانبرهای دسکتاپ  را غیر فعال کنید:

kylix

در انتهای نصب تیک Launch Demo  را بردارید و Finish  را کلیک کنید:

پس از نصب وارد پوشه Cracked شوید و فایل درون آنرا در پوشه system32  شاخه ویندوز سیستم عامل کپی کنید.

در آخرین مرحله وارد پوشه farsiFont  از پوشه SetUp شوید و محتویات آنرا در پوشه فونت windows  و یا از مسیر controlpanel  سپس بخش Font  کپی کنید.

اکنون پیشنیازهای استفاده از نرم افزار پارکینگ نصب شده اند. وارد پوشه ParkingSoft شوید و میانبر PublicParking.exe (برنامه پارکینگ) را بر روی دسکتاپ خود ایجاد کنید.