امکانات پلاک خوان در نرم افزار هوشمند پارکینگ

تشخیص پلاک در نرم افزار پارکینگ هوشمند

  • امکانات موجود بر روی پلاک در نرم افزار کنترل پارکینگ

چنانچه ماژول پلاک خوان را فعال سازی کرده باشید عکس پلاک در سمت چپ پایین سیستم پارکینگ نمایان خواهد شد و شماره پلاکهای تشخیص داده (عملیات تشخیص پلاک سیستم کنترل تردد پارکینگ ) شده از صفحه دوربین پلاک خوان را به این قسمت گزارش و نمایش میدهد.

پلاک در نرم افزار هوشمند پارکینگ

بر روی این پلاک گزینهای سریعی برای کاربر وجود خواهد داشت که کار را برای کاربر سریع و آسان خواهد کرد:

  • تصحیح سریع پلاک و قبض اشتباه

میتوانید پس از ثبت تردد بر روی پلاک در برنامه پارکینگ دوبار کلیک کنید تا اطلاعات ذیل بر روی صفحه نمایش داده شود:

ویرایش پلاک در نرم افزار پارکینگ هوشمند

این اطلاعات آخرین تردد ثبت شده میباشد تا بتوانید آخرین تردد را سریع ویرایش نمایید.

میتوانید با عوض کردن شماره کارت و فشار کلید <Enter> کارت یا قبض دیگری را ویرایش و ذخیره کنید.

مبلغ پیشپرداخت در حالتی که از صدور قبض خودکار استفاده میکنید فعال میشود که در اینجا لیستی از مبالغ پیشپرداخت را برای شما ارائه میدهد.

  • گزارش سریع از کل تردد پلاک

بر روی پلاک تشخیص داده شده کلیک راست کنید، کلیه ترددهای این پلاک برای شما در لیستی نمایش داده میشود. این ترددها بر اساس از آخرین تاریخ و ساعت ثبت به اولین تردد مرتب شده است، بدین ترتیب آخرین تردد در بالاترین لیست جدول قرار میگیرد:

گزارش سریع نرم افزار کنترل پارکینگ

بنابراین مثلا اگر خودرویی در هنگام خروج ادعا کند که قبض ورودی را تحویل نگرفته است با کلیک راست بر روی پلاک در نرم افزار کنترل و مدیریت پارکینگ میتوانید آخرین دفعه ورود به پارکینگ این پلاک را تشخیص دهیم.