به روز رسانی نسخه 5.6.2 نرم افزار پارکینگ

به روز رسانی نسخه 5.6.2 نرم افزار پارکینگ

نحوه کار کرد نرم افزار  در هنگام ثبت ورود بدین صورت است که پس از ثبت ورود ، تصویر خودرو در دیتابیس مرکزی

نرم افزار اتوماسیون پارکینگ ذخیره شده و این تصویر در صفحه دریافت پلاک نشان داده میشود و با

انتخاب دکمه ذخیره یا انصراف میتوان قبض را ذخیره یا رد کرد . در زمانی که این نرم افزار  کنترل تردد

در شبکه محلی در حال کار است و فاصله ای بین سیستم سرور و کلاینت وجود داشته باشد به دلیل محدودیت های

پهنای باند شبکه زمانی را برای انتقال تصویر از کلاینت به سرور و ارسال مجدد آن به کلاینت برای

نمایش در صفحه دریافت پلاک تلف می شود که این اتلاف زمان در سرعت حرکت ترافیک در پارکینگ

های با تردد بالا بسیار مهم میباشد.

در نسخه جدید برای سرعت بخشیدن به امر ورود میتوان این صفحه را فعال و غیر فعال نمود تا صفحه

دریافت پلاک دیگر نشان داده نشود و بعد از ثبت زمان ورود و پلاک خودرو توسط

نرم افزار پارکینگ پلاکخوان تا رسیدن خودرو بعدی این

فاصله زمانی صرف ذخیره عکس خودرو میگردد این قابلیت کمک میکند تا در پارکینگ های با تردد بالا

حتی اگر پهنای باند شبکه محدود باشد هم سرعت ورود و خروج از آن ئاثیر نگیرد.

نکته مهم در راه اندازی شبکه های محلی برای استفاده در پارکینگ ها برای استفاده  هر چه کمتر هر

کلایت از پهنای باند پیشنهاد میگردد از سوئیچ ها به جای هاب استفاده گردد. هاب به دلیل ایجاد سر

بار در شبکه موجب افت انتقال دیتا از پورتی به پورت دیگر میشود که این مشکل در سوئیچ ها وجود

ندارد

به روز رسانی-2-6-5

1:با فعال کردن این گزینه بعد از ثبت ورود صفحه دریافت پلاک مشاهده میشود و در صورت مشخص بودن تعرفه این کارت ذخیره به صورت خودکار انجام میشود

2:با فعال سازی این گزینه بعد از ثبت ورود اگر تعرفه هم مشخص باشد صفحه دریافت پلاک منتظر ذخیره سازی توسط کاربر میماند.

در صورتی که گزینه اول فعال نباشد گزینه فعال بودن یا نبود گزینه دوم اهمیتی ندارد زیرا صفحه دریافت پلاک مشاهده نخواهد شد.

 در صورتی که هر دو گزینه غیر فعال باشند هیچ صفحه ای نشان داده نخواهد شد و بعد از ثبت ورود  ذخیره تصویر خودرو ذخیره میگردد.