تعریف ارگانها و پرسنل در نرم افزار پارکینگ

تعریف ارگانها و پرسنل در نرم افزار کنترل پارکینگ هوشمند

  • ارگانها

در این قسمت لیست ارگانها، نهادها و یا اشخاصی که با پارکینگ قرارداد دارند و قرار است درصدی از مبلغ پارکینگ مشتریان خود را پرداخت نمایند ثبت کنید تا بتوانید درصد تخفیف را اعمال و نیز در بازه زمانی مشخص بتوانید گزارش تردد مشتریان و نیز مبلغ بستانکاری از آنها را در گزارشی تهیه و به طرف قرارداد خود ارسال نمایید.

برای این کار باید یک ارگان جدید در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ ثبت کنید و مطابق دستورالعمل ذیل ادامه دهید:

  • ثبت ارگان جدید

ثبت ارگان جدید در نرم افزار پارکینگ

درصد تخفیفی که قرارداد کرده اید در قسمت درصد تخفیف وارد کنید و سپس یک کلید میانبر از لیست برای این ارگان(طرف قراردادتان) تعریف کنید، در هنگام خروج از پارکینگ مشتریانی که مربوط به این ارگان هستند پس از ثبت خروج کلید میانبر مربوطه را از صفحه کلید فشار دهید تا درصد تخفیف اعمال گردد. در اینجا اگر نیاز به ثبت رسید یا بارکدی جهت شفاف سازی نیاز دارید میبایست قبلا بخش توضیحات پس از ثبت دریافت گردد را از بخش تعریف ارگان فعال میکردید تا پس از فشار کلید میانبر و لحاظ کردن تخفیف نرم افزار کنترل و مدیریت پارکینگ از شما کد رهگیری فیش مورد نظر طرف قرارداد را بخواهد تا در هنگام گزارشگیری این شماره رهگیری را چاپ نماید.

برای مشاهده این گزارش میتوانید از بخش گزارش کار ، گزارش تخفیف ارگانها اقدام کنید.

  • پرسنل

در این بخش از نرم افزار پرسنل مجاز به تردد در پارکینگ اداری و تجاری را تعریف تا در هنگام تردد در سیستم ثبت و شناسایی گردند.

لیست پرسنل در سیستم اتوماسیون پارکینگ

در لیست پرسنل بخشی برای جستجو در نظر گرفته شده است که میتوانید با انتخاب نوع جستجو پرسنل یا پلاک مورد نظر را پیدا کنید.

  • ثبت مشخصات پرسنل

ثبت مشخصات پرسل در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ

مطابق نمونه بالا میتوانید مشخصات پرسنلی مورد نظر را وارد کنید، بلافاصله پس از ذخیره پرسنل نرم افزار از شما مشخصات پلاکها و برچسب مورد نظر را دریافت کند.

میتوانید پس از ثبت نیز با انتخاب پرسنل و سپس کلیک بر برچسبها و پلاکها آنها را ویرایش یا ثبت نمایید:

لیست پلاک و برچسب پرسنل در برنامه پارکینگ

  • ثبت پلاک و برچسب پرسنل

ثبت برچسب پرسنل نرم افزار هوشمند کنترل و مدیریت پارکینگ

برای هر پلاک یک برچسب در نظر گرفته میشود.

چنانچه تیک فعال را نزده باشید ثبت مورد نظر غیر فعال خواهد شد، با این گزینه میتوانید پرسنلی را موقت یا کلا غیر فعال کنید.