تعریف کاربران در نرم افزار پارکینگ

تعریف کاربران در نرم افزار پارکینگ

برای تعریف کاربران در نرم افزار پارکینگ از منوی امکانات کاربران سیستم را کلیک کنید.

با کلیک بر روی تعریف کاربر جدید میتوانید کاربر جدید با دامنه دسترسی مشخص تعریف کنید. میتوانید با انتخاب نام کاربر از جدول سمت چپ و کلیک بر روی تعیین دامنه دسترسی دامنه دسترسی کاربر را تغییر دهید:

تعریف کاربران در نرم افزار پارکینگ

انتخاب نوع کاربر مدیر با دسترسی نامحدود و انتخاب نوع مهمان دامنه دسترسی مشخصی را برای کاربر تعیین کنید.

چنانچه وضعیت فعال را بر روی غیر فعال قرار دهید نام کاربری مورد نظر غیر قابل ورود برای کاربر خواهد بود تا زمانیکه آنرا کاربر مدیر مجدد فعال نماید.

کلید حذف در لیست کاربران برای کاربرانی عمل مینماید که قبضی صادر نکرده باشند زیرا قبوض صادره یا خارج شده دارای آن نام کاربری خواهد بود و حذف شدن نام کاربری قبضهای صادره آن کاربر را بی نام و نشان خواهد کرد و در این حالت قبوض مربوط به کاربر از نرم افزار پارکینگ حذف خواهند شد.میتوانید بجای حذف آنرا غیر فعال کنید و یا چنانچه حتما باید کاربر را حذف کنید ابتدا قبوض صادر شده و خارج شده بنام آن کاربر را حذف کنید و سپس عملیات حذف را تکرار کنید.

برای تغییر رمز عبور یک کاربر ابتدا از جدول سمت چپ کاربر را انتخاب و بر روی تغییر کلمه رمز عبور کلیک کنید :

تغییر کلمه رمز عبور کاربران در نرم افزار پارکینگ

صفحه تغییر رمز عبور همانند تغییر رمز عبور در سیستم عاملهای ویندوز است، ابتدا رمز عبور جاری را وارد کنید و سپس کلمه عبور جدید را در قسمت کلمه عبور و تکرار آن وارد کنید.

در صورتیکه درست انجام دهید پیام ذخیره سازی نمایش داده خواهد شد.

چند نکته:

کاربر مدیریت بدون دانستن رمز عبور جاری میتواند رمز عبور جدید ثبت نماید.

کاربران پس از تعریف هیچ رمز عبور پیش فرضی ندارند.

چنانچه رمز عبور در نرم افزار پارکینگ را برای کاربران فعال کرده باشید هر کاربر فقط میتواند رمز عبور خود را تغییر دهد نه کاربران دیگر را.