تنظیمات فارسی در ویندوز

تنظیمات فارسی در ویندوز

  • تنظیمات اولیه سیستم عامل در ویندوز XP

قبل از استفاده از نرم افزار پارکینگ باید تنظیمات سیستم عامل خود را تنظیم کنید.

برای اینکار لطفا بصورت گفته شده عمل کنید:

برای تنظیمات اولیه سیستم عامل به Control Panel  ویندوز وارد شوید و مراحل زیر را ادامه دهید:

  • افزودن فونتها

میتوانید فونتهای مورد نیاز نرم افزار را از پوشه Fonts  در پوشه SetUp   وجود دارد در پوشه Font  کپی کنید.

  • افزودن زبان فارسی به ویندوز برای تنظیمات فارسی در ویندوز xp

وارد Regional and Language شوید و مراحل را بصورت اشکال زیر ادامه دهید:

تنظیمات فارسی کردن ویندوز xp

  • تنظیمات فارسی در ویندوز xp

برای تنظیمات فارسی ویندوز از بخش Regional And Language بصورت اشکال زیر ادامه دهید:

 فارسی کردن ویندوز در ویندوز xp

در بعضی آنتی ویروسها اجازه دسترسی به سرویس شبکه یا اجرا و نصب نرم افزارها مسدود شده اند. قبل از اقدام به نصب نرم افزار خصوصا SQL بهتر است از آزاد بودن این بخش اطمینان حاصل نمایید، و یا انرا غیر فعال کنید.

برای غیر فعال کردن دیوار آتش به Control Panel سیستم عامل خود مراجعه کنید و Windows Firewall را اجرا کنید.

سایر مراحل را ادامه دهید.