تکنولوژی sense up چیست؟

تکنولوژِی sense up در دوربین مداربسته چیست؟

با استفاده ازاین تکنولوژی کار بر میتواند با توجه به شرایط دنور محیط سرعت شاتر را کم یا زیاد کند. . با استفاده از این تکنولوژی کاربر میتواند سرعت شاتر را کم کرده و در نتیجه نور بیشتر به سنسور رسیده و در شرایط نور کم هم تصاویر مناسبی را به وجود آورد .

مزایای دوربین های دارای تکنولوژی sense up :

یکی از بهترین مزایای این تکنولوژی در دوربین های ماربسته شرایط کار در نور بسیار کم یا تاریک است که میتواند تصاویرقابل قبولی را ایجاد کند .

مانند چشم انسان مردمک چشم در زمان ورود به نورکم 15 برابر باز تر شده تا نور بیشتر را دریافت کند و باعث بهتر دیدن در تاریکی میشود .

به همین دلیل وقتی از محیط تاریک به محیط معمولی میروید نور محیط چشم را آزار میدهد تا جایی که شاید نتوانید به راحتی چشم خود را باز نگه دارید .

مانند چشم انسان این تکنولوژی در زمان قرار گرفتن در نور کم مدت زمانی که شاتر باز میماند را طولانی تر میکند تا نور بیشتر را جذب کند و در زمانی که نور محیط مناسب است سرعت باز ماندن شاتر را با این مقدار نور تنظیم میکند تا تصاویر خیلی روشن نباشد .

اما این تکنولوژی بدون عیب نیست به دلیل طولانی بودن زمان باز ماند شاتر ارسال تصاویر با نرخ بالا امکان پذیر نیست و اگر سرعت تردد ها بالاست نمیتوان از این تکنولوزی استفاده کرد مانند زمانی که دوربین را روی 5 فریم تنظیم کنیم در صورت حرکت سوژه تصاویر به دلیل کندی در ایجاد انها شی متحرک به صورت تار شده نمایش داده میشود .

از این قابلیت در نرم افزار کنترل پارکینگ و اتوماسیون پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرد.

طولانی بودن زمان باز مانده شاتر در دوربین های عکاسی مناسب است چون قرار است فقط یک تصویر از سوژه با بهترین نور را داشته باشیم اما این تکنولوژی در دوربین های مداربسته به دلیلی بالا بودن نرخ تصاویر ارسالی در هر ثانیه کمی مشکل ساز خاهد بود .

برای مثال در هنگامتردد خودرو در تاریکی در پارکینگ پلاک خودرو با نزدیک شدن ممکن است تار دیده شود و نیاز ایت تا با کمی تاخیر و دریافت فریم های بیشتر از پلاک عملیات خواندن پلاک را انجام داد

به همین دلیل در سیستم های نرم افزار کنترل تردد خودرو بهتر از سراغ تکنولوژی های دیگر که مناسب سرعت تردد در پارکینگ هاست برویم