جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

  • جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری در سیستم کنترل تردد هوشمند

اکنون با دانش و اطلاع از مطالب گفته شده فوق چند جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان برای یک پارکینگ جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری را انجام میدهیم ، در تمام این جانمایی ها فرض بر این گرفته شده است که زمین دارای شیب صفر درجه و اندازه کانکس 3متر طول و 1.5متر عرض دارد و پنجره های کانکس در ابتدا یا انتهای کانکس است بنابراین اگر کانکس یا اتاقکی که شما برای اینکار در نظر دارید دارای طول و عرضی غیر از این میباشد باید با توجه به اندازه های کانکس مورد استفاده و نیز موقعیت مکانی آنجا جانمایی انجام شود، در همه حالتها از دوربین 3.6به10 استفاده شده است که حداکثر زوم دردسترس در این دوربین مورد استفاده قرار گرفته شده است، رزولوشن دوربین بر روی 1 و2 مگاپیکسل و بر روی H265 تنظیم میباشد. نمونه های زیر بیشتر جهت آشنایی و تمرین خواننده این مقاله در خصوص نحوه تنظیم و محاسبات جانمایی دوربین پلاک خوان میباشد:

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 1 :

شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود دارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با امکان تنظیم تا 3 مگاپیکسل، پنجره های دریافت کارت و قبض در ابتدای کانکس تهیه شده است.

جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

شرح جانمایی:

تعریف لاین حرکت پلاک خودرو: میدانیم که اندازه سایز پلاک خودرو 53 سانتیمتر است بنابراین ما برای اینکه همه ارقام پلاک را از اولین تا آخرین رقم را داشته باشیم پس باید از ابتدا تا انتهای پلاک را رویت کنیم. اما لاین حرکت پلاک فقط همین اندازه نیست و بلکه بیشتر است، در جانمایی پلاک ما باید دوربین را طوری جانمایی کنیم که اگر خودرویی با فاصله های حداقل یا حداکثر حرکت کند بازهم دوربین بتواند آن پلاک را در هنگام توقف مشاهده کند. در نمونه بالا تقریبا خودرو به کانکس چسبیده است و فاصله از سمت چپ خودرو به حداقل رسیده است، حالا فرض کنید راننده بازهم 50 سانتیمتر بیشتر از خودروی ایده آل نمونه بالا از کانکس فاصله بگیرد! بنابراین پلاک هم 50 سانتیمتر به سمت راست منتقل میشود.

با توجه به توضیحات بالا لاین حرکت پلاک را باید 100 سانتیمتر از نقطه حداقلی ایست در نظر گرفت تا بتوان پوشش کامل در حالت ایست را برای خودرو داشته باشیم.

همانطور که میدانیم دوربینهای وریفوکال با زاویه 30درجه زوم و زاویه کافی برای شناسایی پلاک را برای ما فراهم میکنند پس در این جانماییها کل بحث ما مربوط به دوربینهای وریفوکال با تنظیم کیفیت روی 1 و 2 مگاپیکسل خواهد بود.

اولین نکته ای که در جانمایی دوربین حائز اهمیت است اینست که آیا امکان جانمایی دوربین بر روی خط موازی منتهی به کانکس وجود دارد یا خیر؟ اگر این امکان وجود داشته باشد این یک شانس برای آن پارکینگ خواهد بود چرا که دیگر نیاز نیست فکری برای حذف گوشه های کانکس از تصویر بکنیم، بدیهی است که در حالتی که مجبور باشیم دوربین را عقبتر از خط راست کانکس نصب کنیم دوربین برای حذف حاشیه های کانکس باید عقبتر نصب شود تا با کم کردن زاویه برد را بیشتر کنیم هرچند در عوض برد مفید کمتر خواهد شد، در نمونه بعدی در این باره بیشتر توضیح داده خواهد شد.

با توجه به اینکه فرضا امکان جانمایی دوربین به موازات خط منتهی به کانکس امکان جانمایی دارد کار را ادامه میدهیم، بهترین مکان برای نصب دوربین جایی است که برد دور بیشتر را ببیند و در هنگام توقف کامل خودرو دوربین بتواند پلاک را مشاهده و تشخیص دهد، یعنی اینکه زاویه ای که لنز دوربین با مرکز پلاک دارد از 45 درجه کمتر باشد.

فاصله 2.20 متری از لبه کانکس بهترین مکان برای نصب دوربین خواهد بود چرا که اگر فاصله را کمتر کنیم دوربین در محل توقف کامل خودرو پلاک را نمیبیند و اگر فاصله را بیشتر کنیم برد مفید دوربین کمتر خواهد شد.

در نمونه جانمایی بالا تشخیص پلاک خودرو 9.5 متر قبل از رسیدن خودرو به محل دریافت کارت در حالتی که از دوربینی با کیفیت 1 مگاپیکسل در حالت زوم استفاده کنیم قابل استفاده خواهد بود، چنانچه از دوربین 2 مگا پیکسلی در همین شرایط استفاده کنیم امکان رویت پلاک از فاصله 16.5 متری قبل از رسیدن به محل دریافت کارت یا قبض خواهد بود.

ارتفاع دوربین در این جانمایی با توجه به فاصله دوربین از پلاک خودرو که 3.20 متر است با توجه به دیاگرام و نکات گفته شده میتواند حداقل در ارتفاع 40 سانتیمتری از سطح زمین (زاویه صفر درجه) بهترین حالت و در حداکثر در ارتفاع 3.30 متر (زاویه 45 درجه) قرار گیرد. هر چه ارتفاع کمتر باشد جانمایی بهتری خواهیم داشت.

در انتخاب ارتفاع دو نکته مهم را را دقت کنید برخی خودرو ها ممکن است محل نصب پلاک آنها زیر سپر خودرو باشند مانند خودروهای پیکان یا پژو 206 و از این قبیل که در ارتفاع قرار گرفتن دوربین مانع از دید کامل پلاک خودرو توسط دوربین میشود و نکته دوم وجود مانع راهبند است که در ارتفاع قرار دادن دوربین را مشکل ساز میکند، لذا پیشنهاد میشود که حدالمقدور زاویه دوربین با پلاک در ارتفاع به صفر نزدیکتر باشد و یا از زاویه حداکثر 30 درجه استفاده شود که در این حالت دوربین میتواند حداکثر در ارتفاع 1.90 متری سطح زمین در زاویه 30درجه عمودی از پلاک نصب گردد تا نرم افزار مدیریت پارکینگ بهترین تشخیص پلاک را داشته باشد.

جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری