درج تعرفه در نرم افزار پارکینگ

تعریف تعرفه در نرم افزار پارکینگ عمومی

جهت استفاده از نرم افزار پارکینگ اولین بخشی که باید برای استفاده از برنامه تعریف شود درج تعرفه خودرو ها میباشد برای این منظور از مسیر ذیل لیست تعرفه ها را باز کنید.
در صفحه باز شده لیست تعرفهای تعریف شده را مشاهده میکنید.میتوانید با استفاده از کلید جدید یک تعرفه جدید ایجاد کنید و یا یک تعرفه را از جدول سمت چپ انتخاب و با کلیک بر روی ویرایش آنرا برای ویرایش آماده کنید.