درج شماره سریالهای نرم افزار پارکینگ

درج شماره سریالهای نرم افزار اتوماسیون پارکینگ

برای استفاده از نرم افزار اتوماسیون پارکینگ قبل از شروع به کار اقدام به دریافت شماره سریال از فروشنده نرم افزار کنید، برای این منظور برای هر سیستم کامپیوتر به یک شماره سریال و یا فایل پلاک خوان نیاز خواهید داشت.

در نرم افزارهایی که از یک سیستم کامپیوتر برای کنترل ورود و خروج خودرو ها انجام میشود یک شماره سریال احتیاج دارید و سیستمهایی که چند کلاینت هم برای ورود و خروج دربها نیاز دارد میبایست به ازای هر کلاینت یک شماره سریال دریافت کنید.برای هر دوربین در هر سیستم نیز یک فایل راه انداز ماژول پلاک خوان نیاز دارید.

جهت راه اندازی شماره سریالها و مجوزهای سیستم بشکل زیر عمل کنید:

  • درج شماره سریال مجوز دسترسی به نرم افزار

نرم افزار پارکینگ را اجرا کنید. در اولین صفحه بر روی بخش امنیتی کلیک کنید تا صفحه زیر نمایش داده شود:

درج شماره سریال نرم افزار پارکینگ

سریال مجوز سیستم را برای ما بفرستید و منتظر بمانید تا سریال دسترسی سیستم را برای شما ارسال کنیم.

سریال دسترسی سیستمی که برای شما ارسال میکنیم به این صورت است: FXMR-6XR7-X56K-BK77 که شما باید این شماره سریال دسترسی را در محل مشخص شده درج نمایید.دقت کنید حروفها بصورت بزرگ وارد نمایید و علامت خط فاصله(منها) بین حروف درج شود.

پس از دریافت و درج کلید ذخیره را بزنید.

فایلهای SETPA.cfg و SETPA.log  در محل فایل اجرایی نرم افزار اتوماسیون پارکینگ را پاک کنید و مجدد نرم افزار را اجرا کنید.

کدی برای شما نمایش داده میشود ، این شماره کد را برای ما بفرستید تا ما فایل SETPA.cfg  دیگری را برای شما ارسال کنیم. این فایل را در محل فایل اجرایی برنامه کپی کنید.