نرم افزار تکمیلی جانمایی خودرو در پارکینگ

عملکردنرم افزار جانمایی خودرو در پارکینگ همگام شده با نرم افزار پارکینگ پلاکخوان

فرض کنید خودرو خود را در میان هزاران خودرودر مساحت 40 هکتار پیداکنید!

در هنگام ورود و پارک خودرو ممکن است نشانه گذاری های مختلفی را انجام دهید ولی با تمام این هوشمندی به یاد آوردن تمام این نشانه ها برای یافتن خودرو کافی نباشد.

هدف از نرم افزار جانمایی خودرو پارکینگ راهنمایی راننده و اعلام مکان خودرو در زمان پارک است تا با کمترین اتلاف وقت بتوان از میانانبود خودرو ها محل دقیق خودرو پارک شده را فهیمد

با اعلام شماره پلاک خود یا اسکن قبض ورودی و تطابق اطلاعات خودرو با زمان چیدمان خودرو ها این نرم افزار محدوده پارک خودرو را از دیتابیس استخراج کرده و به راننده اعلام میکند

نرم افزار جانمایی خودرو
نرم افزار جانمایی خودرو

در تصویر بالا قسمت های مختلف صفحه اصلی را میتوان مشاهده کرد:

1-عکس خودرو در هنگام ثبت ورود نشان داده میشود

2-اطلاعات خودرو در هنگام ثبت ورود خودرو مشاهده شده و وضعیت مکانی خودرو را در کادر سبز نشان داده میشود

3-در هنگام جستجو در صورت شباهت اطلاعات لیست نتایج جستجو شده را نشان میدهد

4-محلی که اطلاعات مربوط به خودرو را میتوان با تیک زدن هرکدام جستجو کرد که این جستجو میتواند بر اساس :ماره پلاک (که توسط تشخیص پلاک آنلاین انجام میگیرد) ، سریال قبض ، شماره کارت ، تقسیم بندی می شود.

لیست چیدمان : منظور از لیست چیدمان زمان بندی است که خودرو ها توسط مسئول پارک خودرو ها در حال تکمیل شدن بوده است. بر این اساس لازم است که همه خودرو ها در حال ورود طبق دستور العمل و پیرو لیست چیدمان در حال پارک شدن باشند. درصورتی که نظارتی بر محل پارک خودرو ها وجود نداشته باشد نمیتوان انتظار داشت نرم افزار تشخیص دهد از میان انبود خودرو ها خودرو در کدام محل قرار گرفته است.

برای سهولت در امر چیدمان بهتر مساحت کلی پارکینگ را به بلوک ها و ردیف های مشخصی تقسیم بندی کرد تا در زمان پارک خودرو ها نظارت کافی بر راننده ها داشت.

برای وارد کردن لیست چیدمان لازم است تا زمان شروع چیدن خودرو و زمان پایان آن را یاداشت نمود برای مثال در ساعت6.00صبح تاریخ3/22 قطعه شماره6 ردیف شماره2 شروع به چیدمان شد و در تاریخ10.00 صبح به تاریخ 3/22 پایان یافت.

خودروهایی که در این بازه زمانی وارد پارکینگ شده و در محل مورد نظر پارکبان ها پارک کرده باشند در این بازه قرار خواهند گرفت در غیر این صورت نمیتوان با جستجو اطلاعات دقیقی یافت.

یکی از امکانات این نرم افزار امکان ثبت اطلاعات خودرو های منتقل شده است. اگر خودرویی به هر دلیلی از مکان فعلی خود جابجا گردد میتوان محل جدید و شماره پلاک خودرو ررا در این محل وارد نمود.

این نرم افزار بصورت تکمیلی نرم افزار راهبند پلاک خوان میباشد.