نرم افزار مانیتورینگ پلاک پارکینگ

آموزش کار با نرم افزار مانیتورینگ پلاک پارکینگ خودرو

این برنامه در ویندوز 10 هیچ پیش نیازی نیاز ندارد.

از این نرم افزار برای ورودی پارکینگها و نیز نرم افزار راه بند پلاک خوان استفاده می گردد. در این سیستم به محض مشاهده پلاک تشخیص پلاک آنلاین انجام گرفته و سپس پلاک تشخیص داده شده به نرم افزار مانیتوریگ پلاک خودرو ارسال می گردد.

نحوه ارتباط گیری:

داخل پوشه monitoring  فایل متنی با پسوند  .txt ب نام config وجود دارد که پس از باز کردن آن اطلعات زیر نشان داده میشود:

Server=(local)\SqlServer2017;Database=ParkingDB;uid=sa;pwd=1;

FileCam: rtsp://192.168.1.10:5544/live0.264

MonitoringIp:Local

ReactionTime:50

ResetScreen:3000

که برای هرکدام در زیر توضیح داده شده است:

خط مربوط به Server : رشته اتصال نرم افزار مانیتورینگ به بانک اطلاعاتی یا همان دیتا بیس اصلی نرم افزار است .در صورت ی که سیستمی که از ان به منظور مانیتوریگ استفاده میکنیم همان سیستم سرور است  قبل از ”  “ \کلمه local  و در غیر این صورت ای پی سیستم سرور را قرار میدهیم.

خط مربوط به FileCam  :  در این خط آدرس پرتکل  rtsp  دوربین را باید قرار دهیم و برای بدست آوردن آن میتوان از نرم افزار کمکی Onvif  استفاده کرد . باید توجه داشت آدرس دوربین ی که قراراست پلاک ها را ثبت کند  را باید انتخاب کنیم .

خط مربوط به MonitoringIP : در این قسمت باید آدرس آِ پی  سیستم مانیتورینگ قرار گیرد.، اگر به صورت محلی از سیستم نرم افزار مانیتورینگ پلاک اسنفاده میکنید به جای آدرس آِ پی از کلمه Local استفاده میکنیم. این ادرس آی پی  آدرس سیستم که نرمافزار مانیتورینگ در آن قرار دارد  است، در پوشه نرم افزار پارکینگ هم فایلی به نام  config.txt وجود دارد در هر دو فایل config باید خط مربوط به monitoringip  و filecam در هنگام تنظیم کردن رشته ها مشابه هم باشند ، در طراحی انجام شده نرم افزار پارکینگ اطلاعات را را به آدرس آی پی سیستم مانیتورینگ اراسال میکند. و برنامه مانیتورینگ نیز اطلاعات های مربوط به پلاک ها  را که از دوربینهای یکسان در FileCam تنظیم شده باشد استخراج و نمایش میدهد.

خط مربوط به ReactionTime : فاصله زمانی بین هر درخواست نرم افزار مانیتوریگ  به بانک اطلاعاتی است که این میزان برحسب سانتی ثانیه است برای مثال مثال 50 بمعنی 0.5 ثانیه است. هر قدر این مقدار کوچکتر باشد سرعت و تعداد درخواست به بدیتا بیس زیاد تر میشود، دقت کنید عدد فوق را از 30 کمتر نکنید.

خط مربوط به ResetScreen : مدت زمانی که اطلاعات مربوط به پلاک نمایش داده میشود. این عدد بر حسب سانتی ثانیه است، بدین معنی که 3000 یعنی 30 ثانیه، (صفحه نمایش پلاک 30 ثانیه نمایش داده میشو.د و مجددا ریست میشود.).

نرم افزار مانیتورینگ پلاک خودرو در پارکینگ
نرم افزار مانیتورینگ پلاک خودرو در پارکینگ