نصب تابلو نمایشگر سون سیگمنت

نصب و راه اندازی تابلو نمایشگر سون سیگمنت ( مبلغ – ظرفیت – اعتبار )

  • دستگاه Seven Segment ( تابلو سون سیگمنت ) با خروجی RS232 ( پورت Com)

تابلو نمایشگر سون سیگمنت

از تابلو نمایشگر سون سیگمنت جهت نمایش مبالغ قابل پرداخت و نمایش ظرفیت باقیمانده پارکینگ و اعتبار باقیمانده مشتریان اعتباری استفاده میشوند. نرم افزار پارکینگ اطلاعات خود را به خروجی پورت کام کامپیوتر ارسال میکند و تابلو نمایش مبلغ سون سیگمنت اطلاعات را دریافت و بر روی صفحه نمایش میدهد.

این دستگاه دارای خروجی پورت کام و یک منبع تغذیه 12 ولتی میباشد بنابراین سیستم کامپیوتر شما میبایست به یک پورت کام RS232 مجهز باشد.چنانچه کامپیوتر شما این پورت را ندارد میبایست از مبدل usb to com و یا pci card برای سیستمهای ایستاده استفاده کرد.

پس از نصب درایور راه انداز usb to com  پورت جدیدی به سیستم شما اضافه خواهد شد که میتوانید آنرا از بخش ManageàDevice ManageràPorts مشاهده کنید.

  • دستگاه Seven Segment  ( تابلو نمایشگر سون سیگمنت ) با خروجی usb2.0 :

از این دستگاه جهت نمایش مبالغ قابل پرداخت و نمایش ظرفیت باقیمانده پارکینگ استفاده میشوند. نرم افزار پارکینگاطلاعات خود را به خروجی پورت usb کامپیوتر ارسال میکند و تابلو نمایش مبلغ تابلو سون سیگمنت اطلاعات را دریافت و بر روی صفحه نمایش میدهد. دستگاه سون سیگمنت usb برای سیستم عامل ویندوز xp  قابل استفاده نیست و اگر از سیستم عامل xp  استفاده میکنید بایستی از تابلو سون سیگمنتهای پورت com استفاده کنید.

این دستگاه دارای خروجی پورت usb2.0 و یک منبع تغذیه 12 ولتی میباشد. برای طراحی این بورد جدید تابلو سیگمنت از چیپ CH340 که یک مبدل usb  به com است استفاده شده است که کار تبدیل به com در این دستگاه را خود دستگاه تامین میکند.برای نصب این تابلو سیگمنت به روش ذیل عمل کنید:

دستگاه را به سیستم متصل کنید سپس از پوشه SetUp  برنامه فایل CH34x_Install_Windows_v3_4.EXE را نصب کنید:

کار نصب را تا پایان ادامه دهید.اگر مراحل نصب را بدرستی انجام داده باشید در بخش Device manager  مانند شکل ذیل میتوانید پورت اختصاص داده شده به دستگاه را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید اگر کابل دیتای دستگاه را به پورت دیگری متصل کنید شماره درگاه پورت کام تغییر خواهد کرد.