نصب نرم افزار پارکینگ

آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار پارکینگ

نصب نرم افزار پارکینگ

قبل از نصب و راه اندازی نرم افزار پارکینگ میباست با توجه به تعداد دربهای پارکینگ نوع نرم افزار خود را مشخص کنید ، چنانچه از دو درب مجزا و یا بیشتر برای ورود و خروج خودرو ها استفاده میکنید باید به تعداد دربها از کلاینت نرم افزار استفاده کنید بعنوان مثال چنانچه از 2 درب برای ورود و یک درب برای خروج استفاده میکنید شما شبکه ای با 3 کلاینت و یک سرور خواهید داشت که اطلاعات در سرور ذخیره میشود و کلاینتها به سرور متصل هستند و اطلاعات خود را به آنجا منتقل و یا از آن اطلاعات دریافت میکنند.

البته در نظر داشته باشید شما میتوانید جهت مرقوم به صرفه تر بودن از یک سرور و 2 کلاینت استفاده کنید که در این حالت مجبورید از سرور بعنوان یک سیستم در حال کار در دربها (ورودی یا خروجی) استفاده کنید.

اگر فقط از یک درب هم برای ورود و هم خروج استفاده میکنید نیاز به شبکه نمیباشد و شما فقط از یک سیستم کامپیوتر بهره خواهید برد.

جهت راه اندازی و نصب نرم افزار پارکینگ داشتن مختصر اطلاعاتی در این زمینه کافیست. نصب و راه اندازی شامل نصب پیشنیازهای نرم افزاری و نیز پیکربندی (شناساندن سخت افزار به سیستم عامل و نرم افزار) میباشند.

نصب و راه اندازی نرم افزار پارکینگ

در حال حاضر نصب نرم افزار پارکینگ بر روی دو سیستم عامل ویندوز xp  و seven میباشند که میبایست هر دو سیستم عامل 32 بیتی باشند.

در ادامه حداقل سخت افزار و شرح چگونگی نرم افزار تشریح میگردد:

 

حداقل سیستم مورد نیاز

 

تحت شبکه بدون پلاک خوان

تک کاربره بدون پلاک خوان

پلاک خوان

CPU

Intel Dual Core 2.2GHZ

Intel p4 2.4GHZ

Intel Core 2 dou 2.2GHZ

HDD

80Gig

40Gig

250Gig

RAM

1 GigB

512 MB

2 GigB

 

سیستم پیشنهادی

 

تحت شبکه بدون پلاک خوان

تک کاربره بدون پلاک خوان

پلاک خوان

CPU

Intel Core 2 dou 2.2GHZ Intel Dual Core 2.2GHZ Intel Core i3 2.4GHZ

HDD

250Gig

80Gig

320Gig

RAM 2 GigB 1 GigB

4 GigB