نصب و راه اندازی نرم افزار تخفیف

آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار تخفیف به نرم افزار پارکینگ

برای نصب نرم افزار ثبت تخفیف پارکینگ برنامه های مورد نیاز برای نصب در ویندوز 10 : درایور کارتخوان RFID

برای ویندوز 7 : درایور کارتخوان RFID و دات نت 4

(نصب و راه اندازی نرم افزار پلاک خوان پارکینگ ضروری میباشد)

پروتکل و روش ارتباط گیری با دیتابیس و عملکرد :

داخل پوشه نرم افزار از فایل Parameter.txt تنظیمات انجام میشود:

Server=(local)\SqlServer2017;Database=ParkingDB;uid=sa;pwd=1;

id:4

Port:Com3

Server رشته اتصال به بانک اطلاعاتی نرم افزار پارکینگ است، در صورت ارتباط اشتباه سیستم خطای 26 دات نت عدم برقراری ارتباط با سرور (A network-related) را خواهد داد و برنامه لود نمیشود.

id کلید اصلی کد تخفیفی است که به طرف قرارداد تخفیف اختصاص داده شده است، اید کد از بانک استخراج میشود و بهتر است با پشتیبان خود تماس بگیرید، چرا که درج اشتباه این کد باعث میشود مبالغ به حساب طرف قرارداد دیگری انتقال یابد.

Port در اینجا شماره پورت کارتخوان RFID که قبلا از بخش Device Manager استخراج کرده بودید درج میکنید، دقت کنید که این شماره پورت با پورت کارتخوان داخل نرم افزار پارکینگ کاملا متفاوت است و الزاما یکی نیست و بصورت محلی در همان سیستم مشتری تنظیم و نعیین میگردد.

کار با نرم افزار ثبت تخفبف پارکینگ:

کارتهایی که ثبت ورود شده اند ( توسط اتوماسیون پارکینگ ) و هنوز خروج نخورده اند میتوانند از طرف قرارداد تخفیف دریافت کنند، که در اینصورت چند شرط باید رعایت شده باشد؛

  • کارت مهمان نباشد
  • کارت معتبر باشد
  • قبلا این کارت تخفیف نگرفته باشد(مثلا اگر یکبار تخفیف فستفود ثبت شده باشد اکنون برای سینما سه بعدی نمیتوانید مجدد تخفیف بگیرید یعنی فقط تخفیف بار اول ملاک است)
  • فقط یکبار تخفیف لحاظ میشود
  • کارت جزو کارتهای مشترکین یا پرسنل نباشد و متفرقه باشد

همانطور که در فرم زیر مشاهده میکنید میتوانید بر اساس امروز یا همه روزها فیلترینگ انجام دهید و تحت تاثیر این فیلتر در فیلد مقابل آن حاصلجمع تخفیفات نمایش داده میشود.

هر بار که کارتی زده شود اطلاعات آن روی صفحه نمایش داده میشود و نیز اطلاعات آن به جدول زیرین منتقل میشود ، با زدن یک کارت اطلاعات جدید از دیتابیس پارکینگ بارگذاری میشود و اگر از کارتهای تخفیف خورده شما خودرویی خارج شده باشد شما میتوانید مبلغ آن را و ساعت خروج آن را ملاحظه کنید.

دقت کنید در جدول پایین داده ها بر اساس تاریخ و ساعت ورود مشخص شده اند پس الزاما ثبت آخرین کارت ، آن کارت را به صدر جدول نخواهد فرستاد چرا که ممکن است خودروهای تخفیف خورده قبل از آن دارای ساعت ورود دیرتر از کارت جاری باشند.

اگر در حال کار با نرم افزار مشکل یا خطایی موجود باشد میتوانید از بخش لیست پایین نرم افزار رخداد های خطا را به ترتیب شماره و ساعت رخ داد خطا مشاهده کنید.

نصب و راه اندازی نرم افزار ثبت تخفیف پارکینگ
آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار تکمیلی ثبت تخفیف اتوماسیون پارکینگ هوشمند

اکنون پس از ثبت تخفیف راننده با کارت خود در حال خروج از پارکینگ است، اکنون همانطور که مشاهده میکنید با زدن کارت خروج مبلغ با تخفیف محاسبه میشود و علاوه بر بالا بردن سرعت عمل امنیت نرم افزار را در برابر کاربران سودجو حفظ کرده اید.

در پایان هر ماه یا در هر دوره طرف قرارداد میتواند گزارش تخفیفات لحاظ شده را از مدیر پارکینگ بخواهد.

راهنمای نصب نرم افزار ثبت تخفیف پارکینگ
آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار تکمیلی ثبت تخفیف اتوماسیون پارکینگ هوشمند