برگه نوشته ها

ژانویه 10, 2019

فارسی کردن ویندوز 7

فارسی کردن ویندوز 7 تنظیمات اولیه سیستم عامل در ویندوز 7 برای فارسی کردن ویندوز 7 برای تنظیمات اولیه سیستم عامل به Control Panel  ویندوز وارد شوید […]
ژانویه 9, 2019

تنظیمات فارسی در ویندوز

تنظیمات فارسی در ویندوز تنظیمات اولیه سیستم عامل در ویندوز XP قبل از استفاده از نرم افزار پارکینگ باید تنظیمات سیستم عامل خود را تنظیم کنید. […]