برگه نوشته ها

اکتبر 15, 2019

جانمایی دوربین پلاک خوان در حالتهای خاص

جانمایی دوربین در پارکینگهای شیب دار: وقتی برای پارکینگی با شیب منفی یا مثبت برای اتوماسیون پارکینگ جانمایی میکنید قطعا انتخاب ارتفاع مناسب دوربین برای تشخیص […]
اکتبر 9, 2019

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان  : شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود دارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با […]
اکتبر 2, 2019

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2 :   شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود ندارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال […]
سپتامبر 27, 2019

جانمایی دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری در سیستم کنترل تردد هوشمند اکنون با دانش و اطلاع از مطالب گفته شده فوق چند جانمایی مناسب دوربین […]
سپتامبر 20, 2019

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان

بهترین جانمایی مناسب جهت نصب دوربین پلاک خوان : مهمترین فاکتور در جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان برای پارکینگها شناسایی آخرین محل توقف خودرو است که […]
سپتامبر 11, 2019

آستانه تشخیص پلاک جانمایی دوربین پلاک خوان

  پیدا کردن آستانه شناسایی پلاک در بهترین تنظیمات دوربین در حالت واقعی:   اکنون باید بدانیم که در حالت تست واقعی هرکدام از حالتها کدام […]
سپتامبر 4, 2019

تنظیم دوربین پلاک خوان

شناسایی بهترین تنظیم دوربین جهت جانمایی دوربین پلاک خوان در سیستم کنترل تردد مطالب نوشته شده در رابطه با جانمایی دوربین پلاک خوان در نرم افزار […]