برگه نوشته ها

دسامبر 25, 2018
برنامه نویسی c++

ساختار حلقه do while در سی پلاس پلاس

در این ساختار در زبان c++ ابتدا دستورات یکبار اجرا میشوند سپس شرط کنترل میگردد و در صورت برقراری شرط دستورات مجددا اجرا میگردند. ساختار دستوری […]
دسامبر 22, 2018

برنامه چاپ جدول ضرب در C++

برنامه ای بنویسید که یک جدول ضرب ده در ده را در خروجی چاپ کند. void main() { int i,j; for(i=1;i<=10;i++) { for(j=1;j<=10;j++) cout<<i*j<<'\t'; cout<<endl; } […]
دسامبر 18, 2018

ساختار switch در C++

ساختار دستور switch case در زبان برنامه نویسی C++ و C در این ساختار ابتدا مقدار متغییر با مقداریکه مقایسه میشود در صورت برابری مجموعه دستورات […]
دسامبر 15, 2018

برنامه اعداد متقارن چهار رقمی در C++

در این بخش به چند نمونه از برنامه های اداد متقارن در c++  مراجعه میکنیم برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد متقارن 4 رقمی را در […]
دسامبر 11, 2018

برنامه عدد تام در c++

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کند و تشخیص دهد آیا این عدد تام است یا خیر؟ void main() { int a,i,r=0,sum=0; […]
دسامبر 8, 2018

ساختار حلقه for در سی پلاس پلاس

در ساختار حلقه for  در C++  ابتدا مقدار شرط شروع و سپس شرط ادامه چک شده و در صورت درست بودن شرط ادامه عملیات بدنه حلقه  […]