انتخاب سخت افزار برای سیستم تشخیص پلاک ( پلاک خوان )

تشخیص پلاک راه بند پلاک خوان

سخت افزار مورد نیاز برای سیسستم تشخیص پلاک

به منظور تهیه سیستم مناسب برای مبحث تشخیص پلاک و پلاکخوان باید گزینه ای را انتخاب کرد که در آن بیش  85-90 دردصد پردازشگر سیستم شما اشغال نشود.

هر چند این امر نیاز به تجربه کافی در پروژه های مختلف تشخیص پلاک ( نرم افزار پارکینگ ، نرم افزار کنترل تردد پارکینگ ، پلاک خوان جاده ای ) را دارد اما بر اساس تجربه سیستم های جدول زیر پیشنهاد مناسب است که میتواند حداقل ها را تامین نمائید:

سی پی یو رم هارد نرم افزار مورد استفاده حداکثر تعداد دوربین 1M حداکثر تعداد دوربین 2M
Core2Do نسل2 4 500 پارکینگ و کنترل تردد 1 0
Core2Do نسل2 4 500 پلاکخوان 1 1
I3 نسل 2 4 500 پارکینگ و کنترل تردد 1 1
I3 نسل 2 4 500 پلاکخوان 2 1
I3 نسل 6 4 500 پارکینگ و کنترل تردد 2 1
I3 نسل 6 4 500 پلاکخوان 3 2
I5 نسل 4 4 500 پارکینگ و کنترل تردد 3 2
I5 نسل 4 4 500 پلاکخوان 4 3
I7 نسل4 6 500 پارکینگ و کنترل تردد 4 2
I7 نسل4 6 500 پلاکخوان 5 3
I7نسل8 8 500 پارکینگ و کنترل تردد 5 4
I7نسل8 8 500 پلاکخوان 7 4

چه فرقی میان پلاک خوان پارکینگ و راهبند پلاک خوان و سیستم تشخیص پلاک در جاده وجود دارد؟

نرم افزار پارکینگ و کنترل تردد چه تفاوتی با نرم افزار پلاک خوان دارند

با توجه به اطلاعات جدول بالا و همچنین مقاله قبلی که درباره تاثیر کیفیت بر حجم عکس در تشخیص پلاک مخصوصا این تاثیر بر سخت افزاری مانند هارد سیستم  شاید این سوال برای شما هم پیش امده باشد که چرا

حدا کثر تعداد دوربینهای پلاک خوان  برای پارکینگ ها با نرم افزار تشخیص پلاک جاده ای و شهری متفاوت است، و حتی این که در یک پارکینگ یا پروژه کنترلر تردد با تردد کمتر چرا تعداد دوربینی  کمتری را میتوان نسبت به یک سیسستم تشخیص پلاک جاده ای با یک سیستم سخت افزار  یکسان متصل کرد؟

پایخ این موضوع در کند بودن تردد است. در سیستم های پارکینگ به علت کند بودن تردد هسته اصلی پردازشگر همواره در حال بررسی تشخیص یا تصحیح پلاک است و  بعبارتی هسته اصلی نرم افزار پلاک خوان یکسره درگیر پردازش است مثلا هر 0.1 ثانیه فراخوانی میشود ، و اما در تشخیص پلاک جاده ای تا زمانی که خودرو جدید در تصویر ظاهر نشود(تغییر نسبی تصویر) پردازش پلاک انجام نمیگردد تا از حداقل زمان و فریم تصویر خودرو حداکثر استفاده را انجام دهد، بنابراین پس از شناسایی پلاک سیستم تا زمان ورود خودروی جدید نیاز به پردازش ندارد، این امر باعث درگیری کمتر پردازشگر سخت افزار و استفاده بیشتر از تعداد دوربین میشود.

مشکلات ناشی از افزایش تعداد دوربین نسبت به انچه پیشنهاد شد؟

پلاک خوان و تشخیص پلاک و سخت افزار ان

اگر سیستم مورد نیاز نرم افزار پلاک خوان نداشته باشیم

تعداد دوربین هایی که در پروژه های راهبند پلاک خوان یا سیستم تشخیص پلاک توصیه شده امر تجربی است که به صورت ایده آل در نظر گرفت شده است، برای مثال ایده آل برای تشخیص پلاک جدید  در نرم افزار پارکینگ 170 میلی ثانیه است به این معنی که پردازشگر هر 170میلی ثاینه به دنبال پلاک باشد. حال اگر این میزان را از نصف حالت قبل بیشتر کنیم حدودا400 میلی ثانیه پردازشگر در فاصله زمانی دوره ای بیشتر دنبال پلاک جدید خواهد بود یعنی هر400 میلی ثانیه یک مرتبه  این امر موجب میشود درصد اشغال سی پی یو حتی تا نصف درصد حالت قبل کاهش یابداما پلاک شناسایی شده مدت زمان بیشتری برای تشخیص موفق دارد، مثلا در حالت اول 0.5 ثانیه و در حالت دوم 1.2 ثانیه اما مزیت ان استفاده از تعداد دوربین بیشتر به نحوی که درصد پردازش سی پی یو بیش 85-تا 90 نرسد.

در صورت عدم پیروی از استاندارد فوق ممکن تصویر خاکستری شود یا با تاخیر پردازش شدو،بریده بریده نشان داده شده و قسمت هایی از پلاک نشان داده نشود

مطلب نهایی:

میتوان با توجه به نوع استفاده سخت افزار متفاوتی داشته باشیدبرای مثال شما برای یک سیستم پلاک نیاز به هار با حجم بالا ندارید چرا که تعداد تردد ها محدود تر از یک سیستم پلاک خوان جاده ای  دارید اما در یک سیستم تشخیص پلاک جاده ای شما علاوه بر حجم تردد بالا نیاز به سرعت ذخیره سازی بالاتری نسبت به قبل دارید  دلیل ان تردد خودرو ها با فشردگی زمانی بیشتری هستید که در این صورت علاوه بر یک هارد با حجم بالا به سرعت بالا ذخیره شازی آن نیز نیاز دارید ( (SSD

البته در سیستم های کنترل تردد روستایی و جاده های منتهی به روستا با توجه به حجم و سرعت تردد میتوان از هارد با حجم کم و سرعت مناسبت نیز استفاده نمود. در انتخاب پردازشگر ان نیز میتوان گفت میتوان با خرید تعدا سیستم با سی پی یو ضعیف تر ولی تعداد سیستم بیشتر سیستم پویا تر و اقاتصادی تری داشت. برای مثال اگر 6 دوربین مد نظر است داشتن دو سیستم I3 نسل 6 به مراتب بهتر و اقتصادی تر از یک سیستم I7 نسل 8 خواهد بود. همینطور برای نرم افزار پارکینگ خرید 2 سیستم i3 نسل 2 بهتر از خرید یک سیستم i5 نسل 4 است.