تکنولوژی starlight در دوربین ها

استارلایت در دوربین مداربسته

بسیاری از دوربین های مداربسته برای دید در شب از قابلیت مادون قرمز استفاده میکنند . با استفاده از سنسور نور خود میزان دوربین های مداربسته نور مادون قرمز را تنظیم میکند. هنگامی که نور در محیط از میزان لوکس حداقلی مورد نظر سنسور تصویر دوربین کمتر شود, فرمان برای روشن شدن LED مادون قرمز و سوئیچ برای تغییر تصویر به حالت سیاه و سفید را می دهند و همچنین پردازشگر داخلی دوربین مداربسته در حالت مود شب شروع به پردازش تصاویر با مود شب میکند .و تصویر در شب به حالت سیاه و سفید خواهد بود

برای حل این مشکل نیاز است تا تغییراتی در سنسور دوربین ایجاد شود .در دوربین ها با قابلیت استار لایت برای تصاویر در شب بهینه سازی شده اند .میزان باز شدن دیافزاگم در این دوربین هاf/1.65  است که این میزان نسبت به سایر دوربین ها زیاد تر بوده و این میزان باز شدن سبب شده است تا مقدار نور بیشتری به لنز برسد . با توجه به این میزان نور دریافت شده سبب شده است تصاویر واضح تر ارسال شود .

با استفاده از فناوری یکسان سازی تصاویر این دوربین ها میتوانند تصویر ها مناسب و با کیفیت در هنگام تاریکی ارسال کنند .

نور در این دوربین ها با نسبت 2 به 821 به CCD وارد میشود ، این نسبت نور وارد شده نسبت به سایر دوربین ها بیشتر است . در نهایت برای ساخت و تشکیل یک تصویر با میزان 2 به 821 نور کمتری نیاز خواهد بود .

با استفاده از این قابلیت در دوریبن های مداربسته ناظر تصویر میتوانند حتی در نور کم در شب یعنی نور ستارگان هم میتواند تصویر واضح و کامل مشاهده نماید .

این دوربین های مداربسته میتوانند محدوده نوری که از LED مادون قرمز ساطع میشود را نیز افزایش دهند . با تکنولوژی یکسان سازی تصاویر در دوربین های استار لایت محدود مادون قرمز که طول آن 80 متر باشد این فاصله میتواند تا حدود 800 متر افزایش پیدا کند و این فاصله را تحت پوشش خود قرار دهد .

نکته مهم در قابلیت استار لایت این است که سنسور های استار لایت برای ساخت یک تصویر رنگی نیاز به حداقل نور دارند تا بتوانند درست عمل کنند . این دوربین ها قابلیت دارند حتی در نور کمتر از 1 لوکس نیز تصاویر رنگی با کیفیت بالا تشکیل دهند.

از این تکنولوژی جدید برای سیستم پلاک خوان مورد استفاده قرار نمیگیرد زیرا لبه های نوشته پلاک را خراب میکند. در اتوماسیون پارکینگ و نرم افزار کنترل تردد خودرو نیز همین مشکل وجود دارد.