چرا از یو پی اس استفاده کنیم

کاربرد یو پی اس

یو پی اس یک منبع تغذیه است که با هدف ایجادیکنواختی در تغذیه انواع دستگاه‌های دیجیتال استفاده میگردد . این این دستگاه میان برق شهری و مصرف کننده الکترونیکی قرار میگیرد و وظیفه دارد توان بار مورد نیاز مصرفی را بدون وقفه تامین کند؛ اکه به ان منبع تغذیه بدون وقفه هم گفته میشود.

چرا از یو پی اس استفاده می‌کنیم؟

همان‌طور که کمی پیش اشاره کردیم این دستگاه با قرار گرفتن میان برق شهری و دستگاه مصرف کننده برق، مانع ورود انواع نویز ها به منبع تغذیه مصرف کننده می شود . در شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که از خدمات شبکه به صورت گسترده برای سهولت در ارتباطات خود استفاده می‌کنند،استفاده از یک دستگاه ups یکی از ملزومات است.

اگر هنوز به پاسخ سوال خود نرسیده‌اید که کاربرد یو پی اس در شبکه چیست یا چرا از یو پی اس استفاده می‌کنیم باید بدانید که علاوه بر ممانعت از ورود نویز به دستگاه مصرف کننده ذخیره برق را نیز انجام میدهد. به عبارت دیگر در صورت قطع برق میتواند تا مدت مشخص از برق ذخیره شده آن استفاده نمود .

کاربرد یو پی اس در شبکه​

یو پی اس ها پشتیبانی خوبی برای سیستم های شبکه است . شبکه های سازمانی کی از پر کاربرد ترین و رایج ترین راهکار های اتوماسیون در سازمان ها است. شبکه به طور خلاصه از دو یا چند کامپیوتر بهم متصل شده ایجاد میشودند.استفاده از دستگاه یو پی اس کمک میکند با ذخیره شدن انرژی در صورت قطعی برق هم شبکه شما بدون هیچ ایراد و خللی کار کند و هیچگونه وقفه ای در نحوه انجام سیستم های داخل شبکه ایجاد نمی شود.

با توجه به قطعی های مکرر و سازماندهی شده در کشور یو پی اس ها کمک میکند تا ادارات شرکت ها و حتی پارکینگ هایی که با توماسیون پارکینگ کار میکنند بدون در نظر گرفتن این قطعی ها با استفااده از برق ذخیره شده در این دستگاه به فعال خود تا مدت مشخص ادامه دهند .

یکی از خدماتی که معمولا شرکتایی که خدمات شبکه را برای سازمان ها انجام میدهند نصب یو پی اس برای مشتری است میتوانید با استفاده از این شرکتها از مشاوره انها به نسبت محیط و نحوه فعال استفاده نمائید.

یو پی اس ها از دو منبع برق برای خروجی خود استفاده میکنند یکی به صورت معمول که برق شهری است و دیگری در صورت قطع برق شهری باطری هایی است که انرژی را در خود ذخیره نموده اند.

از یو پی اس در دستگاه صدور قبض پارکینگ جهت اتوماسیون پارکینگ و راهبند هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد.