برگه نوشته ها

اکتبر 29, 2019

آموزش کار با موقعیت سنج فایل در c++

آموزش کار با موقعیت سنج فایل در c++ موقعیت سنج فایل : وقتی که عملیات خواندن یا نوشتن فایل صادر می شود باید مشخص باشد که […]
مارس 10, 2019

آموزش کار با فایل ها ( ویرایش ایجاد ) در c++

آموزش کار با فایل ها ( ویرایش ایجاد ) در c++ تعریف فایل در c++ : مجموعه اطلاعات مرتبط به همدیگری که تحت نام مشخصی روی […]
فوریه 25, 2019

آموزش کار با ساخت لیست های پیوندی در c++

آموزش کار با ساخت لیست های پیوندی در c++ در این مرحله از آموزش قصد داریم نحوه ایجاد ، ساخت و چگونگی کار با لیست پیوندی […]
فوریه 12, 2019

آموزش تخصیص حافظه پویا در c++

آموزش کار با تخصیص حافظه پویا ( تابع malloc , delete , free , new ) در c++ : در برنامه هایی که تا به حال […]
فوریه 6, 2019

فراخوانی توابع در c++

فراخوانی توابع در c++ سی پلاس پلاس 1- فراخوانی توابع با مقدار در c++ سی پلاس پلاس : مقادیر متغیرها به تابع فرستاده میشود و در […]
ژانویه 26, 2019

حلقه while در c++

حلقه while در c++ در برخی از مثال های برنامه نویسی لازم است که عملیات مشخصی چندین بار تکرار شوند این عملیات را حلقه while در […]
ژانویه 7, 2019

توابع در c++

توابع در c++ توابع در c++ تعدادی ورودی دارد که به آن پارامتر می گویند و یک خروجی دارد. و به صورت زیر تعریف می شود: […]
دسامبر 28, 2018

رشته ها در c++

آموزش کار با رشته ها در زبان c  یا c++ رشته در c++ در زبان سی یا c++ نوع داده ی string وجود ندارد و رشته […]