پارکینگ شلمچه دارای با مساحت 60 هکتار یکی از ابر پارکینگهای خودرویی ایران بشمار میرود.

نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار این پارکینگ برای اولین بار در سال 96 و برای بار دوم در سال 97 انجام گردید که در سال دوم پیشنهادهایی جهت بهتر شدن انجام تردد و یافت خودروی زائرین در پارکینگ ایراد گردید که مورد استقبال مدیر پارکینگ قرار گرفت.

مدیریت این پارکینگ توسط شرکت نظم یاران در شهر خرمشهر صورت گرفت که مدیریت خوب و نیز استفاده از تکنولوژیهای بروز هر ساله بعنوان بهترین پارکینگ منطقهای مرزی انتخاب میشود.

از جمله تغییراتی که در نرم افزار جهت بهبود کارایی آن انجام شد نرم افزار چیدمان خودرو بود که در هنگام مراجعه زوار محل دقیق پارک خودرو در آن پارکینگ مشخص میگردید.